Hiilineutraali Lounais-Suomi

Etusivu / Hiilineutraali Lounais-Suomi
Hiilineutraali Lounais-Suomi

Lounais-Suomi edelläkävijänä hiilineutraaliin yhteiskuntaan

Haaste on heitetty

Satakunnan ja Varsinais-Suomen Hinku-kunnat – Laitila, Loimaa, Masku, Mynämäki, Pori, Rauma ja Uusikaupunki, yhdessä Turun kaupungin kanssa – haastavat Pariisin ilmastosopimuksen hengessä kaikki Satakunnan ja Varsinais-Suomen kunnat ja muut toimijat tavoittelemaan yhdessä ja yhteistyössä hiilineutraalia Lounais-Suomea vuoteen 2040 mennessä, ja laatimaan tiekartan 80 prosentin päästövähennyksen saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta.

Maakunnan liitot, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Suomen ympäristökeskus SYKE antavat vahvan tukensa tavoitteen toteutumiselle.

Päämäärään pyritään innovatiivisella kuntien, yritysten, yhteisöjen ja asukkaiden yhteistyöllä sekä hyödyntämällä alueen omia luonnonresursseja ja osaamista sekä kotimaisten ja kansainvälisten verkostojen tukea. Tavoitteena on kestävä elinvoimaisuus, jossa huomioidaan ympäristölliset, taloudelliset ja sosiaaliset tekijät. Keinoina ovat selkeät strategiset valinnat: uusiutuvaan energiaan siirtyminen, energiatehokkuus, kiertotalouden edistäminen, puhtaan teknologian kehittäminen ja avoin yhteistyö.

Hiilineutraalisuudella tarkoitetaan tilaa, jossa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa aiheutettujen kasvihuonekaasupäästöjen nettovaikutus on nolla vuoden tarkastelujaksolla.

Haaste on kokonaisuudessaan julkaistu haasteareenalla.

Katso videot > PUHEENVUOROT JA DIAESITYKSET Rauma 6.4.2017

Ota haaste vastaan

haasteareenaHaasteen mukana on annettu monia yhteistyötarjouksia

  • Hinku-kunnat ja Hiilineutraali Turku ovat valmiita jakamaan kokemuksiaan ja suunnittelemaan yhdessä ja yhteistyössä tulevia ratkaisuja kaikkien kiinnostuneiden kanssa.
  • Varsinais-Suomen liitto ja Valonia ovat valmiita tuottamaan alueellisia tietoaineistoa, vahvistamaan kumppanuusfoorumia ja tarjoavat tukea tiekartan valmisteluun ja toteutukseen. Valonia myös tukee kuntia käytännön energia- ja ilmastotoimenpiteiden suunnittelussa.
  • Satakuntaliitto edistää hiilineutraaliutta osana maakuntansa aluekehitystyötä.
  • Varsinais-Suomen ELY-keskus on valmis järjestämään työpajoa, ekskursioita ja muita tarpeellisia tilaisuuksia, jotta tiedon vaihto ja yhteinen suunnittelu toteutuu. ELY-keskus jakaa aktiivisesti tietoa tässä ylläpitämässään Ympäristö Nyt -palvelussa.
  • Suomen ympäristökeskus SYKE on valmis tukemaan tiedollisesti ja viestinnällisesti hiillineutraalisuuteen pyrkiviä edelläkävijäalueita ja -kuntia. Yhdessä voimme esimerkein osoittaa, että ilmastonmuutoksen haaste on käännettävissä myös mahdollisuudeksi.

Muutosfakta

Tilastoanimaatio Antti Lipponen, Ilmatieteenlaitos

Uutisia ja tapahtumia


logo_eurajoki

Eurajoki mukaan Hinku-verkostoon

Eurajoen kunnanvaltuusto päätti 25.9. pitämässään kokouksessa liittyä mukaan Hinkuun. Eurajoki on Hinku-verkoston 37. jäsen. Kun...
Kiertotalous-Teolliset-symbioosit-artkuva

Kiertotalouden tiekartta

Kasvun mahdollisuudet kumpuavat entistä enemmän kiertotalouden paikallisista lähtökohdista. Varsinais-Suomen liitossa on yhteistyössä Turun kaupungin
Hiilineutr LS 060417

Lounais-Suomi edelläkävijänä hiilineutraaliin yhteiskuntaan

Rivakan taloudellisen kehityksen rinnalla on Lounais-Suomessa noussut yhteinen halu vauhdittaa myös ympäristön kannalta kestävien ratkaisujen toteutta

Strategiat ja ohjelmat

Energia- ja ilmastostrategia 2016 (tem.fi)
Strategia linjaa politiikkatoimia, joilla saavutetaan asetettuja tavoitteita: Kuinka saavutetaan hallitusohjelman tavoite uusiutuvan energian osuudelle, hiilen energiakäytöstä luopumiselle ja tuontiöljyn puolittamiselle?

KAISU - Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma 2030 (ym.fi)
Suomen ilmastolain toimeenpano aloitetaan ilmastopolitiikan suunnitelma vuoteen 2030.  Suunnitelma koskee päästökaupan ulkopuolista sektoria – liikennettä, rakennusten erillislämmitystä, jätettä ja maataloutta – ja sisältää ilmastotoimenpideohjelman ja päästökehitysarviot.

Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia (satakuntaliitto.fi)

PORI Satahima - Kohti hiilineutraalia Satakuntaa (pori.fi)

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 (valonia.fi)

TURKU Hiilineutraali Turku 2040 (turku.fi)

Rahoitus

Energiatuki (tekes.fi) ilmasto- ja ympäristömyönteisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka edistävät:

  • uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä
  • energiansäästöä tai energian tuotannon tai käytön tehostamista
  • vähentävät energian tuotannon tai käytön ympäristöhaittoja
  • edistävät uuden energiateknologian käyttöönottoa ja markkinoille saattamista.

Vähähiilisyys rakennerahastohankkeissa 2014-2020 (rakennerahastot.fi)

Vähähiilinen talous maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 (maaseutu.fi)