Hiilineutraali Lounais-Suomi

Etusivu / Hiilineutraali Lounais-Suomi

Hiilineutraaliin maakuntaan on matkaa

Lisätoimia päästöjen vähentämiseksi tarvitaan monella eri sektorilla. Vahva ja kuntarajat ylittävä yhteistyö on ratkaisevassa asemassa.
Maakunnallisen tavoitteen toteutumisen keinot sovitaan yhteistyössä ja valmisteluun kutsutaan mukaan laajasti eri toimijoita.

AJANKOHTAISTA

sähköautot

Latauspisteiden hankintaan ilmoittautuminen päättyy 29.8.

Suomen ympäristökeskus hankkii yhdessä kuntien kanssa latauspisteitä sähköautoille - vielä ehtii liittyä mukaan Kuntahankinnat koordinoi sähköautoj
Kuva: Sitra

Muovi, teräs, alumiini ja betoni kiertoon

Sitra 5.6.2018 Kiertotalouden kehittäminen neljälle keskeiselle materiaalille tarvitaan, jotta ilmastonmuutosta voidaan riittävästi hillitä. Sit
suomitorjumassailmastonmuutosta1

Suomi torjumassa ilmastonmuutosta

Suomen ympäristökeskus SYKE julkaisee vuosina 2017-2018 neljä eri tietopakettia ympäristön tilasta.  Tietopaketit keskittyvät eri teemoihin. Neljäs ym
Keino

KEINO-osaamiskeskus tukee kuntien kestäviä hankintoja

Kestäviä julkisia hankintoja tukemaan on maaliskuussa perustettu uusi osaamiskeskus KEINO. Sen tavoitteena on lisätä innovatiivisuutta ja vaikuttavuut...
Riikka Leskinen MHS 2018

Kunnille apua ilmastotoimiin

Klimaatti 29.5.2018 Kunnat tekevät ilmaston kannalta viisaita päätöksiä, mikäli avointa tietoa ja ratkaisumalleja on riittävästi tarjolla. Varsinai
Kiertotalous-Teolliset-symbioosit-artkuva

Kiertotalouden tiekartta

Kasvun mahdollisuudet kumpuavat entistä enemmän kiertotalouden paikallisista lähtökohdista. Varsinais-Suomen liitossa on yhteistyössä Turun kaupungin

Lounais-Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2007-2015

VS-khkpäästöt-2007-2015SK-khkpäästöt-2007-2015

Yksikkö kt CO2e/a = tuhatta tonnia hiilidioksi- ja muita kasvihuonekaasuja vuodessa. 

Lounais-Suomen kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet Varsinais-Suomessa 26 % ja Satakunnassa 28 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2015. Suurin osa päästöistä tuli v. 2015 fossiilisista polttoaineista ja tieliikenteestä. Myös sähkönkulutus ja maatalous ovat merkittäviä päästölähteitä.  Maatalouden osuus päästöistä on 14–17 %, eivätkä ne ole vähentyneet tarkastelujaksolla. Jätehuollon päästöt ovat valtakunnan keskimääräistä tasoa pienemmät. Päästölaskennasta on rajattu pois päästökauppaan kuuluvat laitokset.

Sähkönkulutuksen päästöt ovat leikkaantuneet merkittävästi (-42–47 %). Sähkönkulutuksen alenema johtuu pitkälti sähkön päästökertoimen laskusta. Myös fossiilisten polttoaineiden päästöt (-19–23 %) ja tieliikenteen päästöt (-17 %) ovat vähentyneet selkeästi. Maatalouden päästöt ovat vähentyneet kymmenen vuoden aikana Varsinais-Suomessa niukasti (-2 %) ja kasvaneet Satakunnassa (2 %).

Raportit

Uutisia ja tapahtumia

Hiilineutraalius edellyttää kasvihuonekaasu-päästöjen leikkaamista vähintään 80 %:lla ja loppujen päästöjen hyvittämistä esimerkiksi viljely- ja metsämaan hiilinieluja lisäämällä. Tavoite on asetettu vuoteen 2040.

- Keskeistä on hahmottaa eri toimijoiden roolit ja tunnistaa vaikuttavimmat toimenpiteet. Kunta on keskeinen vaikuttaja, mutta myös yrityksiä tarvitaan mukaan yhteistyöhön ja tarjoamaan ratkaisuja päästöjen vähentämiseen, kertoo johtaja Risto Timonen, Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

- Ilmastonmuutoksen hillintään on tarjolla uusia ratkaisuja, jotka myös pienentävät kustannuksia ja parantavat kilpailukykyä. Kunnianhimoinen eteneminen vahvistaa alueen elinvoimaisuutta esimerkiksi cleantech-osaamisen alueella, muistuttaa professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta.  

Työmatkabussi_TkuUki


Toimiva joukkoliikenne on hyvä keino vähentää tieliikenteen päästöjä maakunnassa.

Lentokuva Sanna Tikander

Lounais-Suomi edelläkävijänä hiilineutraaliin yhteiskuntaan

Haaste 6.4.2017

Satakunnan ja Varsinais-Suomen Hinku-kunnat – Laitila, Loimaa, Masku, Mynämäki, Pori, Rauma ja Uusikaupunki, yhdessä Turun kaupungin kanssa – haastavat Pariisin ilmastosopimuksen hengessä kaikki Satakunnan ja Varsinais-Suomen kunnat ja muut toimijat tavoittelemaan yhdessä ja yhteistyössä hiilineutraalia Lounais-Suomea vuoteen 2040 mennessä, ja laatimaan tiekartan 80 prosentin päästövähennyksen saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta.

Lue lisää ja vastaa haasteeseen

tuulimylly_Rodeo_243870w

Miksi ja miten päästövähennyksiä?
Perustietoa ilmastosta kaikille
Ohjelmat, työkalut, rahoitus