Varsinais-Suomen kulttuuriympäristöohjelma

Etusivu / Kulttuuriympäristö / Varsinais-Suomen kulttuuriympäristöohjelma

­


Varsinais-Suomen kulttuuriympäristötyöohjelman 2020 tavoitteena on lisätä
tietoa, tietoisuutta, yhteistyötä ja arjen kokemuksia kulttuuriympäristöstä.

 

Lampaita Norrbyholmen

Paraisille oma mansikkapaikka

Saaristokaupunki Parainen haluaa panostaa rantojen saavutettavuuden parantamiseen ja kuntalaisten luonnossa liikkumisen edistämiseen. Norrbyholmen
Sepän talo ikkuna Mia Puotunen 071217

Haettavana valtionavustuksia vuodelle 2019

// // // // Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraista avustusta alla listattuihin tarkoit...

Varsinais-Suomen kulttuuriympäristötyöryhmä KULTU­

KULTU-ryhmään kuuluu edustajia kulttuuriympäristön hoidon parissa työskentelevistä alueellisia organisaatioista, kuten ELY-keskus, Varsinais-Suomen liitto, Museovirasto, Varsinais-Suomen maakuntamuseo ja Metsähallitus. Lisäksi ryhmään kuuluu aluearkkitehteja sekä edustajia kunnista ja Senaatti-kiinteistöistä.

Ryhmä toimii valmistelu-, keskustelu- ja tiedonvälitysfoorumina erilaisissa ajankohtaisissa kulttuuriympäristön hoitoon liittyvissä kysymyksissä. Ryhmä on päivittänyt alueellisen kulttuuriympäristöohjelman vuosille 2016 - 2020.

Varsinais-Suomen kulttuuriympäristöohjelman 2020 tavoitteet

Tieto lisääntyy

 • Inventoidaan rakennuskantaa
 • Inventoidaan muinaisjäännöksiä
 • Hyödynnetään inventointitietoa
 • Tiedotetaan ja koulutetaan säännöllisesti
 • Tehdään aktiivista yhteistyötä korkeakoulujen kanssa

>> Toimenpiteet 2020

Osaksi arkea

 • Tuetaan kulttuuriympäristön hoitoa
 • Varmistetaan asiantuntijapalvelut kaikissa kunnissa
 • Tuetaan vanhojen rakennusten kunnostusta
 • Koulutetaan paikallisesti
 • Toteutetaan kulttuuriympäristön hoitoa edistäviä toimenpiteitä

>> Toimenpiteet 2020

Yhteistyö vahvistuu

 • Jatketaan työryhmäyhteistyötä
 • Laaditaan kaavoituskatsauksia
 • Otetaan selvityksistä kaikki hyöty
 • Kulttuuriympäristötieto on kaikkien käytössä

>> Toimenpiteet 2020